31.07.2015

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Odpowiedź:

Nie będzie konieczne ograniczanie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy rodzice przedstawią pisemne porozumienie w sprawie opieki nad dzieckiem. 

Za sprawą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego od dnia 29 sierpnia 2015 r. (Dz. U.  2015, poz. 1062) zmieni się postepowanie sądów w zakresie ograniczania władzy rodzicielskiej. Zmiany dotyczą w szczególności art. 58 i art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. konfliktów rodzicielskich w sytuacji rozwodu oraz w sytuacji gdy rodzicie żyją w rozłączeniu.

Od dnia wejścia ustawy w życie w sytuacji braku porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygać będzie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem.

Oznacza to, że wprowadzone zmiany w pierwszej kolejności zmierzają do zagwarantowania rodzicom możliwości podejmowania decyzji o sposobie wykonania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem poprzez możliwość przedstawienia w toku postępowania sądowego pisemnego porozumienia. W następstwie osiągniętego przez rodziców porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygać będzie o sposobie wspólnego wykonania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym w przypadku braku porozumienia rodziców o sposobie wykonania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem, sąd obowiązany był do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Obowiązujące regulacje prawne doprowadzały do sytuacji w których z uwagi na brak porozumienia między rodzicami koniczne było ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z nich. Regulacja zakładała automatyzm rozstrzygnięcia sądu niejednokrotnie powodując zaostrzenie konfliktów rodzicielskich.  

Zmianami objęty został również Kodeks postępowania cywilnego w celu umożliwienia łącznego rozstrzygnięcia w jednym postepowaniu problematyki władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Nowelizacja wprowadziła ujednolicenie składu sądu orzekającego. 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl