06.08.2015

Jazda na rowerze po spożyciu alkoholu

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Jaka kara grozi rowerzyście za jazdę po spożyciu alkoholu? Czy można stracić prawo jazdy za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu? 

Odpowiedź:

Jazdę po spożyciu alkoholu na rowerze ściśle regulują przepisy. W pierwszej kolejności wskazać należy, że poruszanie się na rowerze w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości zabronione  jest  na drodze publicznej, w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu.

Rowerzysta, który zostanie przyłapany na jeździe po spożyciu alkoholu odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że policja przeprowadzi czynności wyjaśniające, a następnie kieruje wniosek o ukaranie do sądu, który orzeka w sprawie. W tej sytuacji rowerzysta może ustanowić swoim obrońcom radcę prawnego.

Przepisy rozróżniają następujące stany po spożyciu alkoholu:

-        stan po spożyciu alkoholu – pomiędzy 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi

-        stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Kodeks wykroczeń przewiduje kary za dwa odrębne wykroczenia, w zależności od stanu w jakim znajduje się rowerzysta:

1)      Art. 87 §1a Kodeksu wykroczeń przewiduje karę za prowadzenie pojazdu nie mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Kodeks wykroczeń przewiduje za to wykroczenie karę w wymiarze od 5 do 30 dni aresztu albo karę grzywny w kwocie od 50,00 zł do 5.000,00 zł

2)      art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń, przewiduje karę za kierowanie pojazdem innym niż nie mechaniczny w stanie po spożyciu alkoholu. Kara orzekana jest w wymiarze od 5 do 14 dni aresztu albo kary grzywny w kwocie od 20,00 do 5.000,00 zł;

Dodatkowo przy orzekaniu kary sąd oceniając całokształt okoliczności sprawy (m.in. dotychczasowe życie sprawcy, zawartość alkoholu we krwi) może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat  z tym, że sąd zakaz ten obejmuje wyłącznie pojazdy nie mechaniczne np. rower. Sąd nie ma już możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawców wykroczenia prowadzenia roweru w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości.

Możliwa jest również sytuacja, w której policjant uzna, że nie jest konieczne kierowanie wniosku o ukarania do sądu. Wówczas na rowerzystę nałożona zostanie grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości od 50,00 zł do  500,00 zł

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl