20.08.2015

Zmiany w Kodeksie pracy

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Zmiany w Kodeksie pracy

Odpowiedź:

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany zaczną obowiązywać na początku 2016 r. i zakładają m.in.:

Ograniczenie rodzajów umów o pracę regulowanych przez Kodeks pracy do trzech.

Ustawa przewiduje rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Zmiany podyktowane zostały rzadkim zastosowaniem w praktyce tego rodzaju umowy o pracę., a także wątpliwościami związanymi ze zgodnością z prawem unijnym m. in. W zakresie braku ograniczenia wielokrotnego zawierania tego rodzaju umów. Oznacza to, że po zmianach Kodeks pracy regulować będzie trzy rodzaje umów o pracę:  (1) umowę o pracę na czas nieokreślony, (2) umowę o pracę na czas określony, (3) umowa o pracę na okres próbny.

Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na czas próbny.

Zmiany zakładają, możliwość zawarcia umowy o pracę na okres próbny w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju.  W dotychczasowym stanie prawnym brak było wyraźnie określonego celu zawarcia umowy

Zasadą będzie zawieranie umowy o pracę na czas próbny tylko jeden raz. Jednakże jednokrotne  ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe, 1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, 2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Zmiana w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony.

Po zmianach okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy (z umową na okres próbny – 36 miesięcy), a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech.

Po przekroczeniu okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony ponad 33 miesiące lub po przekroczeniu liczby umów ponad trzy umowy, od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia 4 umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jako zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zmianie ulegnie okres wypowiedzenia umowy na czas określony. Okres wypowiedzenia podobnie jak przy umowie o pracę na czas nieokreślony uzależniony będzie od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Zgodnie z powyższym okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i na czas określony wnosić będzie:

2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Po zmianach pracodawca zyska możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy znajdzie zastosowanie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony oraz  umowy o pracę na okres próbny.

 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl