31.08.2015

Alimenty

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Czym kieruje się sąd ustalając wysokość alimentów na dzieci? 

Odpowiedź:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy tanowi, że kwota alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (rodzica). Oznacza to, że ustalenie zakresu świadczeń alimentacyjnych będzie każdorazowo wymagało przeprowadzenia wnikliwej analizy i oceny sytuacji osoby, która obowiązkiem alimentacyjnym ma zostać obciążona oraz osoby na rzecz której alimenty mają zostać przekazywane.

Dokonując analizy możliwości zarobkowych sąd analizuje  możliwości zarobkowe, a nie wyłącznie uzyskiwane dochody. Ustalając obowiązek alimentacyjny Sąd rozważa zarówno możliwości zarobkowe zobowiązanego jak i jego możliwości majątkowe dokonując oceny, czy zobowiązany posiada majątek, który mógłby przynosić dodatkowy do wynagrodzenia dochód.

W postepowaniu sądowym dotyczącym określenia obowiązku alimentacyjnego istotne jest wykazanie jakie kwoty miesięcznie przeznaczane są na utrzymanie dziecka. W toku postepowania sąd ustali wysokość alimentów adekwatnie do potrzeb dziecka. Ustalenie wysokości kwoty pozwalającej na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego zależy od wielu czynników m.in. wieku dziecka i dotychczasowego standardu życia rodziny.

Każdorazowo ocena usprawiedliwionych potrzeby uprawnionego uzależniona jest od konkretnego stanu faktycznego. Podobnie kwota alimentów różnicowana jest w zależności od wielu czynników ustalanych w toku postepowania sądowego. Wyliczając kwotę potrzebną do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka uwzględnić należy m.in. wydatki związane z:

1)      zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych (odpowiednia część czynszu oraz pozostałych opłat m.in. prąd, gaz, woda, wywóz nieczystości, internet);

2)      zaspokajaniem potrzeb żywieniowych – z uwzględnieniem specjalnej diety;

3)      zakupem ubrań i obuwia;

4)      kosztami leczenia dziecka – wizyty u lekarzy, zakup leków;

5)      uczęszczaniem dziecka do szkoły/przedszkola;

6)      uczęszczaniem dziecka na zajęcia dodatkowe, wycieczki szkolne, wyjścia do teatru, kina;

7)      inne koszty do których zaliczają się zabawki, książki, wyjazdy wakacyjne, meble;

W zależności od konkretnego stanu faktycznego wyliczenie powyższe może zostać uzupełnione poprzez wskazanie dodatkowych wydatków.

Podkreślić należy, że dziecko ma prawo do równej z rodzicami stopy życiowej. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym w jakich żyją sami. Ponadto obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców w stopniu równym. Pamiętać należy, że zasądzana przez sąd kwota alimentów może być różna w zależności od standardu życia rodziny. Wysokość alimentów wynika z dokonanej indywidualnej oceny stanu faktycznego. Nie bez znaczenia jest również status materialny każdego z rodziców.

 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl