06.03.2017

Zakup działki

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Zakup działki budowlanej - forma umowy, niezbędne dokumenty. 

Odpowiedź:

Wymaganą formą zawarcia umowy zakupu działki budowlanej jest forma aktu notarialnego. 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy zakupu działki:

a) odpis zwykły z księgi wieczystej,

b) podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny;

c) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),

d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

e) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),

f) warunki i data wydania działki,

g) nr konta bankowego,

h) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,

i) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,

j) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,

k) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział,

l) mapa sytuacyjna do celów prawnych.

Przed zawarciem umowy zakupu działki poleca się sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy. Powyższe dokumenty pozwolą na ustalenie możliwości zabudowy terenu. Kolejny krok to weryfikacja zapisów w księdze wieczystej oraz informacji o wzmiankach o wnioskach.

Zaleca się również porównanie informacji podanych przez sprzedającego z danymi zawartymi w wypisie i wyrysie z ewidencji gruntów i budynków. Dokument można uzyskać w starostwie powiatowym, trzeba jednak znać numer ewidencyjny działki. 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl