07.07.2015

Zwolnienie dyscyplinarne

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, rozwiązanie umowy o prace przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika następuje w trzech określonych przypadkach:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Istotnym jest, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do wskazania przyczyny zwolnienia oraz pouczenia pracownika o przysługującej mu możliwości odwołania się do sądu pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do wykazania przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz udowodnienia, że nastąpiło ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracownika. 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl