07.07.2015

Umowa deweloperska

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Czym jest umowa deweloperska? Jakich pułapek można spodziewać się w umowie deweloperskiej?

Odpowiedź:

Umowa deweloperska ma na celu ustalenie pomiędzy stronami ceny i przedmiotu umowy przenoszącej własność oraz zobowiązanie do jej zawarcia, jednocześnie zobowiązując nabywcę do dokonania płatności na poczet ceny.

Definicję legalną  umowy deweloperskiej zawiera ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377), stanowiąc, iż jest to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zawarcie umowy deweloperskiej nie daje nabywcy praw do nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy, zobowiązując jedynie dewelopera do zawarcia z nabywcą umowy sprzedaży.

Z uwagi na złożoność kwestii, które reguluje umowa deweloperska, zalecana jest wnikliwa analiza postanowień przedstawionej przez dewelopera umowy. Często uzasadnione wątpliwości wzbudzają zapisy wyłączające odpowiedzialność inwestorów za opóźnienia w oddaniu budynku do użytku z powołaniem się na przyczyny od nich niezależne. Kolejnymi często występującymi pułapkami jest ustanowienie przez dewelopera zawyżonych kar umownych obciążających kupującego oraz umieszczenie klauzuli zgodnie z którą w przypadku niestawiennictwa nabywcy, w terminie wskazanym w umowie, deweloperowi przysługuje praw jednostronnego odbioru lokalu. 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl